U bent hier: Home  »  Bewindvoering

Bewindvoering voor financiële beslissingen

Voor wie?

Beschermingsbewind of bewindvoering is voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zelf hun eigen financiële belangen te behartigen en te waarborgen.

Dit kan te maken hebben met een verstandelijke handicap, dementie, een psychiatrische aandoening, een verslaving of omdat er schulden zijn.

Herkent u zichzelf in de volgende situatie(s):

  • De post wordt niet meer geopend
  • U durft niet meer naar de brievenbus
  • Deurwaarders melden zich bij u aan de deur of bellen u
  • U heeft geen grip meer op de financiën en de druk neemt toe
  • De financiën worden door de familie beheert, dit geeft vaak ongunstige verhoudingen en ruzies tot gevolg

In al deze gevallen kan een professionele bewindvoerder een uitkomst zijn. Wilt u weten of Bewindvoering in uw geval een goede oplossing zou zijn neem dan contact met ons op.

Wat houdt “bewindvoering” nou eigenlijk in de praktijk in?

De bewindvoerder wordt door de Kantonrechter aangesteld en vanaf dat moment is de bewindvoerder verantwoordelijk voor uw financiën.

De bewindvoerder zal alle instanties die bij u betrokken zijn op de hoogte stellen en zij zullen vanaf dat moment alle correspondentie naar de bewindvoerder zenden.

De bewindvoerder opent voor u een beheerrekening waar uw inkomen op gaat binnen komen, uw uitkering of salaris, toeslagen, vakantiegeld en kinderbijslag. Alle inkomsten vallen gedurende het bewind onder de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder, deze zal voor zover mogelijk samen met u afstemmen hoe en waaraan het besteed wordt. Het uitgangspunt is dat alle vaste lasten betaald worden, verzekeringen, huishoudgeld, reserveringen voor onvoorziene uitgaven en indien van toepassing voor aflossing of reservering van schulden.

Uw ontvangt een nieuwe rekening, de leefgeldrekening, op deze rekening ontvangt u wekelijks of maandelijks uw huishoudgeld.

De bewindvoerder zorgt voor controle van inkomen, komt er voldoende binnen? Ligt er ergens beslag op en klopt dit wel? Zijn er nog andere inkomensvoorzieningen waar we gebruik van kunnen maken? De bewindvoerder vraagt ook voor u bijzondere bijstand aan (indien u hier recht op heeft ), draagt zorgt voor de belastingaangiften en vraagt kwijtschelding aan van gemeentelijke belastingen indien u onvoldoende inkomsten heeft.

De bewindvoerder controleert of u de juiste verzekeringen heeft en zo niet sluit hij deze voor u af.

De bewindvoerder zal bij schulden bekijken of er een mogelijkheid is om naar een schuldhulpverleningstraject te gaan dit is mede afhankelijk van de soort schulden, hoe oud ze zijn, of er al eerder een schuldhulpverlening heeft plaatsvinden en hoe deze is afgelopen. De bewindvoerder zal u goed én eerlijk informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Belangrijke aandachtspunten bij bewindvoering:

  • Bewindvoering wordt uitgesproken voor onbepaalde tijd, dit houdt in dat vooraf niet is bepaald door de Rechter hoe lang het bewind gaat duren. Jaarlijks bespreekt u met de bewindvoerder hoe het bewind loopt en of het voorgezet dient te worden. Elke 5 jaar verwacht de Rechter een evaluatie over het bewind en over de eventuele voortzetting.
  • Indien u tijdens een bewind vragen heeft of er zijn onduidelijkheden bespreek dit altijd met uw bewindvoerder. Zo voorkomen we met elkaar miscommunicatie en problemen en kunnen we met elkaar tot oplossingen komen
  • U wilt door uw bewindvoerder met respect en openheid behandeld worden, uiteraard geldt dit voor ons ook! Respect en samenwerking is de basis voor een succesvol bewind voor zowel u als de bewindvoerder

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies / afspraak maken?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u graag een afspraak maken zodat wij u vrijblijvend kunnen adviseren? Neem dan contact met ons op. Ons team staat graag voor u klaar om uw vragen rustig en zorgvuldig te beantwoorden.

Contact opnemen

"Unico heeft mij super goed geholpen door een moeilijke financiele situatie en begeleidde mij tijdens de gehele periode, waardoor ik nu ook zelfstandig alles beter op een rijtje heb."