U bent hier: Home  »  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? dan kunt u altijd telefonisch of per email contact met ons opnemen 

1. Welke eisen worden er gesteld aan bewindvoerders?

De wet geeft alleen aan wie niet tot bewindvoerder benoemd kan worden. Een familielid kan geweigerd worden als bewindvoerder, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ernstige familieruzie. De rechter kijkt altijd naar het belang van degene die onder bewind wordt gesteld.

Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren zorgt er voor dat de kwaliteitseisen van bewindvoerders steeds op een hoger niveau zal komen. Zo dient de professionele bewindvoerder minimaal te beschikken over een MBO-4 diploma. Indien de bewindvoerder ook voor ‘schuldenbewinden’ benoemd wil worden dient deze te beschikken over een HBO diploma. Ook zal permanente educatie een onderdeel worden, zodat professionele bewindvoerders altijd up-to-date zijn.

2. Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter.

3. Wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Het toezicht op uw bewindvoerder berust bij de kantonrechter. Uw bewindvoerder is verplicht binnen drie maanden na zijn benoeming een beschrijving in te leveren van de goederen die onder bewind zijn gesteld. Dit heet een boedelbeschrijving. In de boedelbeschrijving wordt een opsomming gemaakt van alle zaken die onder het bewind vallen.

De boedelbeschrijving krijgt u thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Zodra de kantonrechter de boedelbeschrijving heeft goedgekeurd, neemt hij een besluit over wanneer uw bewindvoerder weer verantwoording moet afleggen.

In de regel legt de kantonrechter een jaarlijkse verantwoording op. Dat betekent dat uw bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven moet inleveren met de actuele stand van de bankrekeningen en de schulden. De jaarlijkse verantwoording wordt de ‘rekening & verantwoording’ genoemd. Deze verantwoording krijgt u, net als de boedelbeschrijving, thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen.

4. Hoe verloopt het contact met de bewindvoerder

U kunt telefonisch en via de email contact opnemen met uw bewindvoerder. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid voor aanvullend contact met uw bewindvoerder in de vorm van een huisbezoek of een afspraak bij Unico Bewindvoering op kantoor

5. Wat mag u van uw bewindvoerder verwachten?

Uw bewindvoerder zal de volgende taken voor u uitvoeren: inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;

 • opstellen van een budgetplan;
 • informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties;
 • controleren eigen bijdrage AWBZ;
 • aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten;
 • aanvragen van kwijtscheldingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand;
 • treffen van betalingsregelingen;
 • aanvragen van toeslagen;
 • aflossen van uw schulden, indien mogelijk;
 • aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk;
 • belastingaangifte doen;
 • informeren en adviseren bij juridische zaken;
 • eventueel regelen verzekeringen.

5. Wat verwacht de bewindvoerder van u?

Uw bewindvoerder verwacht van u dat:

 • u geen (nieuwe) schulden maakt;
 • u post die uw bewindvoerder nodig heeft, op tijd doorstuurt;
 • u geen aankopen doet of contracten afsluit zonder overleg met uw bewindvoerder.
 • u wijzigingen in uw leefsituatie tijdig aan uw bewindvoerder doorgeeft.
 • respectvolle en samenwerkende actieve houding

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies / afspraak maken?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u graag een afspraak maken zodat wij u vrijblijvend kunnen adviseren? Neem dan contact met ons op. Ons team staat graag voor u klaar om uw vragen rustig en zorgvuldig te beantwoorden.

Contact opnemen

"Unico heeft mij super goed geholpen door een moeilijke financiele situatie en begeleidde mij tijdens de gehele periode, waardoor ik nu ook zelfstandig alles beter op een rijtje heb."